umlaut

(diaeresis) znak diakrytyczny, podwójna kropka dodawana nad literą główną.
Przykład: ü

« Powrót do słownika