pica

Jednostka używana w terminologii typograficznej do określenia rozmiarów liter. Pica jest równa 12 punktom.

« Powrót do słownika