ornament

w tradycyjnym zecerstwie były to metalowe: czcionki, linie lub wiersze z elementem zdobniczym. Stosowane do zdobienia karty tytułowej, tytułu rozdziału lub kolumny

« Powrót do słownika