minuskuła

Zwana także kurent. Są to małe litery

« Powrót do słownika