makron

(macron) znak diakrytyczny, pozioma kreska dodawana nad literą główną.
Przykład: Ȳ

« Powrót do słownika