legenda

Tekst znajdujący się w pobliżu ilustracji. Jego treść ma na celu jej objaśnienie; komentarz.

« Powrót do słownika