diakrytyczny

znak diakrytyczny, czyli odróżniający. Symbol dodawany do litery podstawowej w celu zmiany jej brzmienia.
Przykłady polski alfabetą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż

« Powrót do słownika