akcent

(en. accent) znak diakrytyczny. Dodatkowy symbol dodawany do litery podstawowej. Głównym zadaniem akcentu jest zmiana brzmienia litery do której został dodany.

« Powrót do słownika