akapit

Podstawowa jednostka logiczna tekstu. Składa się z jednego lub więcej zdań i stanowi treściową całość. Graficzne jego wyróżnienie polega na zastosowaniu odstępu albo wcięcia akapitowego. Stosowanie wcięcia nie jest konieczne w przypadku akapitu rozpoczynającego nadrzędną wobec niego jednostkę logiczną tekstu lub łam {rozdział, księga} (tu stosowany bywa
inicjał). Metody te bywają używane jednocześnie.

« Powrót do słownika