Italika – małe literki (minuskuły)

Poniższy kurs kaligrafii online to zbiór schematycznej sekwencji pociągnięć pióra w przypadku kaligrafowania italiką.

Minuskuły liter „a d g q”

Kaligrafując te litery wykonujemy ruchy głównie w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara. Unikać należy pociągnięć pióra pionowo w górę. Małą literkę „q” piszemy analogicznie jak „g” z pominięciem ostatniego pociągnięcia.

Minuskuły liter „o c e”

Są to bardzo podobne do siebie literki bazujące na elipsie. Pierwszym ruchem w każdym przypadku jest łuk rysowany od górnej lewej krawędzi w kierunku dołu.

Minuskuły liter „l t i u”

Te cztery literki to głównie pionowe pociągnięcia w dół. Wyjątkiem jest tu daszek literki „t” który wykonujemy jednym poziomym pociągnięciem w prawo.

Minuskuły liter „w x y z”

Ukośne pociągnięcia na przemian w lewo oraz prawo to kreski tworzące te cztery litery. W przypadku małej litery „z” musimy postawić dwie poziome równoległe linie.

Minuskuły liter „f j r s”

Przy literach „f, j, s” należy zwrócić uwagę na ostatnie w kolejności, wyjątkowe  pociągnięcie pióra lekko w górę. Mała literka „r” to pojedyncze pociągnięcie w którego drugiej części również należy poprowadzić pióro delikatnie w górę.

Minuskuły liter „b p m n h k”

Literki „b” i „p” piszemy trzema pociągnięciami zaczynając od laski litery. Para literek „m” oraz „n” jest do siebie bardzo podobna – obydwie piszemy pojedynczym pociągnięciem (animacja dla literki „n” została celowo pominięta. Małe „n” piszemy tak samo jak „m”, pomijając jedną górkę). Również literki „h” oraz „k” to jedno pociągnięcie pióra. Podobnie jak przy „b” i „p” zaczynamy od laski litery.


« Italika – wstępItalika – duże litery (majuskuły) »


Spis treści